Herkes Codementum ile kod yazmayı öğrenebilir!

Çocuklarınızı yepyeni ve büyüleyici bir dünya ile tanıştırın. Platformumuzla çocuklarınız Bilgisayar Biliminin tüm temel kavramlarını öğrenecek ve kendi oyunlarını ve uygulamalarını geliştirecekler

Ücretsiz Denemeyi Başla
21. Yüzyıl Becerileri

21. Yüzyıl Becerileri

21. Yüzyıl Becerileri

How Coding Develops 21st-Century Skills

Dünyamız hızla değiştikçe, çocukların dijital toplumumuzda başarılı olma becerilerini geliştirmeleri önemlidir. Çocuklar kodlamayı öğrendiklerinde, gelecekteki kariyerlerine yön verebilecek veya aldıkları eğitimle önemli teknik beceriler kazanırlar. Kodlama sadece potansiyel işleri ve teknik becerileri kazanmakla ilgili değil, aynı zamanda çocukların kodlamayı öğrenirken geliştirebilecekleri tüm önemli yaşam becerileriyle de ilgilidir.

Kodlama, öğrenciler için 21. yüzyılın önemli becerilerini geliştirir, onları geleceğin mesleklerine ne olursa olsun hazırlar. Kodlamayı öğrenmek kolay ve eğlencelidir! Online kurslarımızda yüzlerce heyecan verici kodlama eğitimi var. Talimatları takip etmen yeterli..

Kod yazmayı öğrenmek neden önemlidir?

Programlama geleceğin yoludur. Hayatımızın her alanını etkiler ve yeniler. Artık her zamankinden daha çok çocukların dijital okuryazar olmaları ve günlük kullandıkları cihazları anlamaları çok önemli. Çocuklara fikirlerini hayata geçirmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve gelecekleri için birçok seçenek sunmaları için araçlar sunuyor.

Politika belirleyiciler, eğitimciler ve ebeveynler, kodlamayı öğrenmenin çocuklara sonsuz fayda sağladığını kabul ediyorlar. Nihayetinde, gelişmiş ülkelerin çoğunluğu Bilgisayar Bilimi müfredatındaki kodlama eğitimini benimsedi ve uyguluyor.

Kodlama hangi becerileri geliştirir?

Dijital çağda programlama temel bir okuryazarlıktır. Her endüstri için önemli ve derinlemesine yerleşmiş bir 21. yüzyıl becerisidir. Ancak programlama sadece bir bilgisayarla iletişim kurmakla ilgili değildir, aynı zamanda nasıl düşünüleceğini öğrenmekle de ilgilidir. Çocuklar kodlamayı öğrendikçe önemli akademik ve bilimsel beceriler kazanırlar. Bu becerilerden birkaçı matematik ve yazma becerilerinin yanı sıra yaratıcılık ve analitik düşüneme de içerir. Çocuklar odak, esneklik ve iletişim gibi beceriler de geliştirir.

21. yüzyıl becerileri nelerdir?

21. yüzyıl becerileri nelerdir?

21. yüzyıl becerileri nelerdir?

21. yüzyıl becerileri değişen dünyamızdaki çocuklar için çok önemli olduğu düşünülen bir beceri kümesidir. Bunlar arasında problem çözme, dijital okuryazarlık, işbirliği ve daha fazlası bulunmaktadır.

Yaratıcılık
Çocuklar, kodlamayı öğrenirken yaratıcılıklarını geliştirir ve kullanırlar. Programlama, çocuklara fikirlerini tamamlamalarını görmek için teknik araçlar sağlar. Bu onların yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerini sağlar! Codementum, çocukların kendi kendilerine benzersiz beceriler elde etmelerine imkan sağlayan projeler içerir. .
Kendi kendine öğrenme
Kodlamayı öğrenmek çocuklar için büyük bir analitik yetenek oluşturucudur ve teknik bilgiyi yaratıcılıkla birleştirirler. Her ikisi de analitik beceri geliştirmek için mükemmeldir Çocuklar bir kodlama kavramını öğrenip kavrayabildiğinde kendilerini daha iyi hissederler ve hatta bu bilgiyi büyük bir yaratıcılıkla hayata geçirirler!
İletişim
Çocuklar bir bilgisayarla iletişim kurmayı öğrendiklerinde, insanlarla iletişim becerilerini de geliştirirler. Bilgisayarlarla iletişim kurmak mantıklı, iyi organize edilmiş iletişim gerektirir. Bu şekilde düşünmeyi ve iletişim kurmayı öğrenmek çocukların kişilerarası iletişim becerilerini de arttırır.
Eleştirel Düşünme
Kodlama, çocukların neden ve sonuç ilişkilerini anlamalarına ve bu bilgiye dayalı stratejik kararlar almalarına yardımcı olur. Programlama sırasında çocuklar koda sığabilecek tüm blokları veya komutları göz önünde bulundurmalıdırlar. Eleştirel düşünme becerilerini, neyin en uygun olduğuna karar vermede kullanırlar.
Kodlama yumuşak beceriler geliştirir

Kodlama yumuşak beceriler geliştirir

Kodlama yumuşak beceriler geliştirir

Yumuşak beceriler, bir kişinin başkalarıyla iyi etkileşime girmesini sağlayan özelliklerdir. İşten oyuna hayatın her yönünün altındalar.

Güçlendirme
Çocuklar algılayıcıları ile etraflarındaki dünyaya dikkat ediyorlar. Kodlamayı öğrendiklerinde, yapabileceklerini artırabilecekleri platformlar geliştiriyorlar.
Odak ve Organizasyon
Odak ve organizasyon, herhangi bir çaba için, ama özellikle de kodlama için temel becerilerdir. Çocuklar kodlamayı öğrendiklerinde, kodları daha fazla anlamak için zaman ve enerji harcarlar. Odaklanmanın ne anlama geldiğini keşfederler. Kodlamayı kariyer yolunda ister kullansın ister kullanmasın, kodlama yoluyla öğrendikleri odak ve organizasyon onları çok ileriye götürecektir.
Direnç
Esneklik kodlamanın (ve yaşamın) anahtarıdır ve kodlamanın eğlenceli bir görev olabileceği aşikardır. Planlama, kodlama ve hata ayıklama arasında sabırlı kalmak zor ve eldeki görevi bitirmek için motive olabilir. Ancak, kodlamayı öğrenmek eğlenceli olduğunda, kararlılık duygusunu korumak çok daha kolay! Çocuklar ilgi çekici bir şekilde kodlamayı öğrendiklerinde, yatırım yapıyorlar ve önemli bir esneklik becerisini geliştiriyorlar.
Kodlama akademik beceriler geliştirir

Kodlama akademik beceriler geliştirir

Kodlama akademik beceriler geliştirir

Akademik beceriler okulda öğretilen geleneksel becerilerdir. Örneğin, matematik ve yazma!

Matematik becerileri
Matematik ve bilgisayar biliminin ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu aşikar. Bazı insanlar, kodlamayı öğrenmek isteyen herkesin güçlü matematik becerilerine sahip olması gerektiğine inanıyor, ancak bunun tersi de geçerli olabilir. Kodlamayı öğrenme sürecinde matematik daha eğlencelidir. Kodlama, çocukların kavraması zor olan soyut matematik kavramlarını görselleştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca öğrendikleri hesaplamalı düşünme becerilerini kodlama yoluyla matematik problemlerine uygulayabilirler. Buradaki mantık, organizasyon ve analitik becerileri matematik ile düşünmek çok faydalıdır.
Yazma becerileri
Bu bir sürpriz olarak gelebilir, ancak kodlamayı öğrenmek yazma becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor! Çocuklar kodlamayı öğrendiklerinde, organizasyon ve planlama becerilerini uygularlar. Kodlamayı öğrenmek - özellikle yaratıcı hikaye tabanlı projeleri kodlayarak - çocuklara yardımcı olur bir fikri tamamlamak için pratik yapmalarını sağlar. Her öğrenme türü ve ilgisine hitap eden yüzlerce kodlama çözümü ile, çocuğunuzun kodlama eğitimini geciktirmek için bir neden yoktur. Kapsamlı kaynak kılavuzumuz nereden başlayacağınız için size öneriler sunar. Kodlama Eğitimine Hemen Bugün Başlayın!